I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" > Programmi scolastici

Programmi scolastici

18 giugno 19

Programmi svolti a.s. 2018/19 – Sede di Ruvo di Puglia

Allegati CLASSE 1A-AFM (3 MB)CLASSE 1AT-TUR (3 MB)CLASSE 1B-AFM (3 MB)CLASSE 2A-AFM (2 MB)CLASSE 2AT-TUR (5 MB)CLASSE 2B-AFM (2 MB)CLASSE 3A-AFM (2 MB)CLASSE 3B-AFM (3 MB)CLASSE 3AI-SIA (2 MB)CLASSE 3DT-TUR (4 MB)CLASSE 4A-AFM (2 MB)CLASSE 4B-AFM (2 MB)CLASSE 4C-SIA (4 MB)

18 giugno 19

Programmi svolti a.s. 2018/19 – Sede di Corato

Allegati CLASSE 1A-AFM (2 MB)CLASSE 1AC-CAT (3 MB)CLASSE 1AG-AGRARIA (2 MB)CLASSE 1B-AFM (2 MB)CLASSE 1C-AFM (851 kB)CLASSE 1D-AFM (715 kB)Classe 2A-AFM (2 MB)Classe 2AC-CAT (2 MB)Classe 2AG-Agraria (3 MB)Classe 2B-AFM (2 MB)Classe 2CA-AFM (2 MB)Classe 2D-AFM (2 MB)CLASSE 3A-AFM (3 MB)CLASSE 3AI-SIA (2 MB)Classe 3AR-RIM (3 MB)CLASSE 3B-AFM (882 kB)CLASSE 3EG-CAT (3 MB)CLASSE 4 Serale    »

30 giugno 18

Programmi svolti a.s. 2017/18 – Sede di Ruvo di Puglia

Allegati CLASSE 1A-AFM (3 MB)CLASSE 1AT-TUR (4 MB)CLASSE 1B-AFM (2 MB)CLASSE 2A-AFM (4 MB)CLASSE 2B-AFM (4 MB)CLASSE 2C-AFM (3 MB)CLASSE 2DT-TUR (3 MB)CLASSE 3A-AFM (2 MB)CLASSE 3B-AFM (2 MB)CLASSE 3C-SIA (3 MB)CLASSE 3DT-TUR (2 MB)CLASSE 4A-AFM (976 kB)CLASSE 4B-AFM (793 kB)CLASSE 4DT-TUR (2 MB)CLASSE 4C-SIA (2 MB)

30 giugno 18

Programmi svolti a.s. 2017/18 – Sede di Corato

Allegati CLASSE 1A-AFM (3 MB)CLASSE 1AC-CAT (2 MB)CLASSE 1AG-AGRARIA (2 MB)CLASSE 1C-AFM (5 MB)CLASSE 1D-AFM (4 MB)CLASSE 2A-AFM (2 MB)CLASSE 2B-AFM (3 MB)CLASSE 2C-AFM (4 MB)CLASSE 2D-AFM (3 MB)Classe 2EG (3 MB)CLASSE 3 A-AFM (993 kB)CLASSE 3AI-SIA (5 MB)CLASSE 3AR-RIM (3 MB)CLASSE 3B-AFM (2 MB)CLASSE 3EG-CAT (1021 kB)CLASSE 4A-AFM (735 kB)CLASSE 4B-AFM (2 MB)CLASSE 4CI-SIA    »

28 giugno 17

Programmi svolti a.s. 2016-17 – Sede di Ruvo di Puglia

Allegati 1 AR (2 MB)1 BR (2 MB)1 CR (2 MB)1 DR (3 MB)2 AR (3 MB)2 BR (3 MB)2 CR (2 MB)3 AR (2 MB)3 BR (2 MB)3 CR (3 MB)3 DR (3 MB)4 AR (2 MB)4 BR (2 MB)4 CR (2 MB)4 DR (3 MB)4ET (2 MB)2 DR (2 MB)

28 giugno 17

Programmi svolti a.s. 2016-17 – Sede di Corato

Allegati 1 A (3 MB)1 B (3 MB)1 C (3 MB)1 D (3 MB)1 E (2 MB)2 A (3 MB)2 B (3 MB)2 C (2 MB)2 D (2 MB)2 E (3 MB)3 A (2 MB)3 B (3 MB)3 D (2 MB)3 E (3 MB)3 F (3 MB)3C (3 MB)4 A (3 MB)4 B (2 MB)4    »